Professionele Vertalingen

Vertalingen zijn cruciaal in verschillende vakgebieden. Een professionele vertaler moet zowel over de noodzakelijke taalkundige expertise beschikken als over de nodige kennis van de sector en de eventuele culturele verschillen. Teksten worden dan ook enkel vertaald naar de moedertaal van de vertaler en worden nadien nagelezen door een externe revisor. Zo garanderen we kwaliteit zowel op inhoud als op terminologie en taal. TransWords biedt vertalingen vanuit het Engels, Frans en Sloveens naar het Nederlands. Vraag een vrijblijvende offerte aan op contact@transwords.be.

Leefmilieu & duurzame ontwikkeling

Het milieu en duurzame ontwikkeling nemen een steeds centrale rol in onze maatschappij in. Invasieve exoten, pesticiden, klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen, ... . Teksten over milieukwesties gaan vaak gepaard met technische beschrijvingen en wetenschappelijke benaderingen die een grondige kennis van het onderwerp vereisen. Wij hechten enorm veel waarde aan een duurzame toekomst en willen bijdragen aan het ontwikkelen van een duurzaam bewustzijn.

Juridisch & financieel

Wetteksten, decreten, besluiten, contracten, overheidsadministratie, openbare aanbestedingen, bestekken, jaarverslagen, balansen, ... TransWords is gespecialiseerd in juridisch vertalen en biedt kwaliteitsvolle en foutloze vertalingen. 

Marketing & communicatie

Bij marketing staat zonder enige twijfel het doelpubliek centraal. Je woorden moeten krachtig zijn en kunnen overtuigen. Dit geldt zowel voor productbeschrijvingen, persdossiers, nieuwsbrieven, brochures enz. Maar ook interne communicatie, zeker bij internationale ondernemingen, en marktonderzoeken zijn belangrijk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor al uw marketinggerelateerde documenten.

Kunst & cultuur

Het spreekt voor zich dat woorden een belangrijke functie vervullen in het beschrijven van kunst en cultuur. Hedendaagse architectuur verlegt steeds opnieuw de grenzen van het mogelijke en laat haar creativiteit de vrije loop met nieuwe duurzame materialen en technologieën. Dergelijke vertalingen vereisen kennis en inzicht om het technische vernuft tot uiting te laten komen. Kunst is dan weer een heel breed concept dat zowel beeldende kunst, fotografie, muziek, dans en literatuur omvat. TransWords deelt alvast dezelfde passie voor kunst en cultuur en stelt alles in het werk om de oorspronkelijke creativiteit weer te geven.

Toerisme

Het was nog nooit zo gemakkelijk om te reizen en andere werelden en culturen te ontdekken. Toerisme draagt niet alleen bij aan de lokale economie, maar bezorgt reizigers ook nieuwe ervaringen en kennis over de wereld door in contact te komen met andere culturen. We zijn allemaal wereldburgers. Toerisme kan ons de pracht en praal van onze planeet doen begrijpen en waarderen. 

Literatuur

Literatuur vertalen is een métier op zich. Ieder woord speelt er immers een rol op tal van niveaus. Beeldspraak spreekt tot de verbeelding en biedt ons nieuwe perspectieven op de wereld die ons omringt. Stuur ons vrijblijvend een eerste hoofdstuk.

Please reload